Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Ontdek jouw olympische vuur – deel 1/3

Ontdek jouw olympische vuur – deel 1/3

Gepubliceerd in Audit Magazine februari 2022

Persoonlijke groei en effectief samenwerken zijn essentieel voor de beheersing van organisaties. Dit eerste deel gaat over hoe jij jouw persoonlijkheid inzet om jouw ‘well-being’ te vergroten. Jouw persoonlijke groei doordat je werkt vanuit je eigen energie en verlangen. Deel twee beschrijft hoe je een succesvol team formeert. We eindigen het drieluik met een praktische doorvertaling naar de werkvloer.

Laat jij jezelf thuis als je werkt?

Wat mij opvalt in organisaties is dat er een verschil bestaat in de echtheid van medewerkers tijdens hun werk. Hiermee bedoel ik dat het lijkt alsof je een deel van jezelf thuis laat als je op je werk komt. Je neemt alleen de verwachte rolinvulling, het ‘professionele masker’, mee naar je werk en laat je bepaalde aspecten van je persoonlijkheid en wellicht ook bepaalde talenten thuis. Door dit te doen benut je je kracht, energie, talent en echtheid niet optimaal (Laloux, 2016). Een ander nadeel is dat je minder plezier beleeft en daarmee jezelf tekort doet.

Gear Shift Trainingen. Met energie naar samenwerking.

Fysiek en emotioneel groeien

Gedurende je leven ontwikkel je jezelf en je ego. Je groeit van baby naar kind, naar puber naar volwassene. Naast fysieke groei ontwikkel je op emotionele manier en ontwikkel jij je eigen ego. Je ego zorgt ervoor dat je een referentiekader hebt waarmee je de wereld om je heen construeert en interpreteert (Loevinger, 1972). Doordat je jezelf positioneert ten opzichte van anderen, is het de vraag of je jezelf genoeg de ruimte geeft. Of dat je jezelf laat leiden door wat je omgeving van je verwacht en waardoor je aangepast gedrag vertoont.

Leef jij je eigen leven?

Uit onderzoek van Bonnie Ware (‘The Top Five Regrets of the Dying’, 2014), een Australische palliatieve verpleegkundige, blijkt dat mensen die op hun sterfbed liggen het meeste spijt van hebben van: “Had ik maar mijn leven op mijn eigen manier geleid en niet het leven dat anderen van me verwachtten of wilden”, “Had ik mijn gevoelens maar vaker getoond” en “Had ik mezelf maar meer toegestaan om gelukkig te zijn”. De geïnterviewden kennen achteraf een andere waarde toe aan deze onderwerpen dan dat ze deden tijdens hun leven. Ze hebben zich laten leiden door datgene wat hun sociale omgeving van hen verwachtte, waardoor ze niet verbonden waren met zichzelf, met hun eigen kern.

Ben jij geworden wie je wilde zijn? Als je niet investeert in persoonlijke groei en ontwikkeling krijg je allerlei klachten. Je raakt uitgeblust, ervaart werkstress, beleeft geen plezier en zet niet jouw talenten in. Daarnaast kun je onderdeel zijn geworden van een groep waar je eigenlijk niet bij wilt horen. Kortom, je verlaagt je well-being, je bezieling en raakt je energie kwijt.

Hoe werk je aan persoonlijke groei?

Maslov (piramide) leert dat je jezelf eerst richt op je basisbehoeften. Jij zorgt ervoor dat je overleeft. Gedragsveranderaars (Behavior Change Academy, 2019) noemen deze basisbehoeften het eerste systeem warm. Eerst zorg jij voor je veiligheid, zekerheid, pijnvermijding, gezondheid en inkomen. Daarna, in systeem koud, werk je aan energiebesparing door zo makkelijk mogelijk door het leven te gaan. Je stroomt met de meute mee en wil niet overal over nadenken, ‘fluency’. Zo werken je hersenen het grootste gedeelte geautomatiseerd via jouw onbewuste denksysteem op basis van voorgeprogrammeerde heuristieken (Kahneman, 2012).

Werken aan autonomie en een betere wereld

Zodra je deze basisbehoeften op orde hebt, ontstaat ruimte om te werken aan jezelf en om relaties met anderen op te bouwen. In het zelfgerichte systeem werk je aan behoeftes als autonomie, uniekheid en erkenning. Het volgende systeem is sociaal gericht en werk je aan relaties met anderen. Je wilt onderdeel zijn van een groep inclusief de sociale normvorming, status, erkenning en gelijkheid. Beide systemen staan in verbinding met elkaar. Op het ene moment heb je behoefte aan autonomie terwijl je op een ander moment juist onderdeel wilt zijn van de groep.

Gedragsverandering - basisprocessen - Gear Shift Trainingen

In het laatste systeem werk je aan het geven van betekenis. Dit betekent dat je bijdraagt aan iets waardoor het leven op aarde mooier wordt. Je werkt aan onderwerpen die voor jou én het leven op aarde belangrijk zijn. In onze Westerse maatschappij zijn we vaak gericht op persoonlijke geluk in plaats van op betekenis geven (Esfahani Smith, 2017). We laten ons leiden door ons individualisme en raken vervreemd van elkaar. Tenzij jij jouw persoonlijk groei in zet om bij te dragen aan een betere wereld.

Bezieling en energie: sporten verbindt

Sporters nemen hun bezieling en energie mee. Sporten verbindt met de Olympische Spelen als symbool hiervan. In Nederland beoefenen iedere week 9,7 miljoen mensen hun sport (bron: NOC. 2020). Hoe kan het dan dat sporters wekelijks op de sportvelden en sportclub wel hun hele ‘zelf’ laten zien?

De grootste motivatoren om te sporten zijn het beoefenen van de sport zelf en de gezelligheid bij de sport (bron: NOC. 2020). Sporten is de plaats waar je met jezelf bezig bent, waar je doelen stelt en hieraan werkt, waar je gemotiveerd bent en waar je geïnspireerd raakt. Als sporter wil je beter worden en geef je teamgenoten aanwijzingen om beter te worden. Ook is het een manier om je gezondheid te verbeteren. Het sportveld is een plaats energie en bezieling elkaar ontmoeten.

Zelf pas ik dagelijks lessen uit mijn sport toe in mijn werk. Ik doe dit door mijn energie in te zetten, door te zoeken naar onderwerpen die me verbinden met mijn collega’s, stel dagelijks doelen, leer elke dag, zorg voor werkplezier en laat anderen groeien.

Jouw missie en verlangen zijn jouw olympische vuur

Jouw energie stroomt als jij met jezelf bent verbonden. Hoe meer inzicht je hebt in jouw levensdoel groter je verlangen wordt. Hoe groter je verlangen, hoe meer energie je ontwikkelt om je levensdoel te verwezenlijken.

Bateson (1972), de grondlegger van neuro linguïstisch programmeren (NLP), heeft een aantal hiërarchische neurologische niveaus geïdentificeerd die je inzicht geven in jouw drijfveren. De niveaus zijn als volgt opgebouwd:

  1. Missie: Van waaruit doe je alles? Wat is jouw energieke bron? Wat is jouw bijdrage aan de maatschappij?
  2. Identiteit: Wie ben je? Wat is jouw verantwoordelijkheid?
  3. Waarden: Waartoe doe je dingen? Wat is je intrinsieke motivatie?
  4. Overtuigingen: Waarom doe je dingen? Waar geloof je in?
  5. Vermogens & vaardigheden: Hoe realiseer jij doelen? Welke doelen heb je?
  6. Gedrag: Welke dingen doe je? Welke activiteiten voer je uit?
  7. Resultaten en omgeving: Hoe ziet je omgeving eruit? Welke resultaten en effecten zie je?

Bateson - Gear Shift Trainingen

Het bovenliggende niveau is bepalend voor de invulling van het onderliggende niveau. Hoe scherper jij jouw missie hebt, hoe duidelijker jij je identiteit en waarden kunt vormgeven. Hoe duidelijker jij vanuit jouw waarden je vaardigheden ontwikkelt, hoe concreter jouw acties zijn om jouw resultaten te realiseren. Andersom geformuleerd, jij vindt jouw energie door hoger in de niveaus op zoek te gaan naar jouw waarden, identiteit en missie. Daar vindt jij jouw energie, jouw olympisch vuur.

Van dieptepunt naar levensvraag

Jouw missie geeft betekenis aan jouw leven, maakt het zinvol en zorgt voor zingeving in je leven. Het vertelt jouw levensvraag, jouw diepste verlangen, waarmee jij bijdraagt aan een betere wereld voor je naasten en de maatschappij. Het vormt je identiteit zoals jij jezelf wilt zien en hoe jij gezien wil worden.

Het ontdekken van jouw missie vraagt persoonlijk leiderschap. Vaak bieden impactvolle momenten je inzicht in de zin van het leven. Dan worden hoofd- en bijzaken van elkaar gescheiden. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van een ziekte, het overlijden van dierbaren of het ontdekken van een uniek talent. Als je jouw diepste verlangen hebt gevonden, krijg je toegang tot een oneindige energie. Jouw levensvraag werkt als een bron van energie.

Waarden zijn de grote doelen en idealen in ons leven (Jeurissen en van de Ven, 2009). Of zoals Schwartz (2012) ze omschrijft “waarden zijn geïnternaliseerde gidsen voor individuen en ontlasten daarmee de groep van noodzaak van constante sociale controle”. Ze geven richting hoe jij je leven zinvol invult en hoe jij je wenst te gedragen. Waarden werken verbindend, mobiliseren energie en sturen jouw gedrag om je missie te realiseren.

Het olympisch vuur brandt ook in jou

Topsporters leven 100% voor hun sport. Met de inzet van hun talent, concentratie, doorzettingsvermogen en drive (Van Yperen 2021) zijn ze in staat om zich optimaal te focussen op hun sportieve taken. Maar bovenal werken ze vanuit hun persoonlijke missie en een vurige verlangen dat ze voortstuwt om op hoog niveau te presteren. Dit vurige verlangen is niet alleen voor topsporters weggelegd, maar zit ook in jou.

Mijn olympische vuur brandt door mijn verlangen naar liefde, puurheid en plezier. Mijn zoontje is op éénjarige leeftijd drie keer geopereerd. Na zijn laatste operatie hebben de artsen hem handmatig beademd, omdat hij niet uit zijn narcose ontwaakte. Pas later kwam het besef dat hij bijna was overleden en dat het leven vergankelijk is. Sindsdien doe ik wat ik echt wil en wat er voor mij toe doet. En dat is o.a. oplossingen zoeken voor gedrag van medewerkers, zodat organisaties ‘beheerst’ kunnen werken aan de realisatie van hun missie.

Hoe werk jij vanuit echtheid?

Als je werkt vanuit een diep verlangen, je innerlijke motief, ga je werken vanuit jouw echtheid en puurheid: je bent authentiek. In je handelen straal je eenheid uit waarbij je hoofd, buik en hart met elkaar in verbinding staan. Jouw handelen en taakinvulling doen er toe. Als je werkt vanuit deze echtheid aangevuld met passende waarden vergroot jij je eigen psychologische gezondheid en activeer jij jouw energie (Deci & Ryan 2000).

Als je werkt vanuit jouw energieke bron hoef je geen toneel te spelen. Je neemt jezelf mee en trekt jouw spelerstenue aan in de kleedkamer. Dit maakt je trots, laat je stralen en geeft je energie. Dit werkt niet alleen door in jezelf maar is ook inspirerend en aanstekelijk voor je collega’s. Ze zien, voelen en ervaren dat je het écht ergens voor doet. Dit maakt betrokken en zorgt voor een gevoel van warmte en het enthousiasmeert. En dit zijn de ingrediënten die je nodig hebt om samen te werken.

Maak persoonlijke verbinding

Beeld je in dat jij naast je collega’s van een andere afdeling gaat staan, zoals een sporter doet. Maak er een sport van waarin jij persoonlijke verbinding maakt en geïnteresseerd bent in wat ze doen, hoe ze het doen en waarom ze het doen. Je wilt ze snappen en helpen hoe ze het misschien beter kunnen doen. Jij creëert een gedeelde wereld waarin jullie samenwerken vanuit verbinding. Jij zet jouw positieve energie in om goed te kunnen samenwerken.

Alleen jij kan jouw olympische vuur laten branden

Jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen olympische vuur. Ga op zoek naar jouw verlangen en werk met energie en plezier. Zo draag je bij aan zinvolle dingen. Om jouw verlangen te balanceren moet je blijven investeren in jezelf om jouw olympische vuur extra zuurstof te geven.

In deel twee van het drieluik ga je lezen wat jouw bijdrage is om succesvol met je collega’s samen te werken. Want in het ene team stroomt je energie en in het andere kom je niet tot je recht.

Tevens gepubliceerd in Auditmagazine, 1 februari 2022 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *